Tổng hợp

Thị trường đấu giá là gì?

Mục lục

Thị trường đấu giá là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thị trường đấu giá (auction markets) là gì?

Thị trường đấu giá là gì?

Bạn đang xem: Thị trường đấu giá là gì?

Thị trường đấu giá (auction markets) là thị trường có tổ chức, trong đó giá cả được điều chỉnh liên tục theo sự dịch chuyển của cung và cầu.

Thị trường đấu giá (auction markets) là thị trường có tổ chức, trong đó giá cả được điều chỉnh liên tục theo sự dịch chuyển của cung và cầu. Đặc điểm cơ bản của thị trường đấu giá là có sản phẩm tiêu chuẩn hóa, không có sự gặp gỡ trực tiếp giữa người mua và người bán, có đủ số người để đảm bảo hành vi của họ mang tính cạnh tranh. Đây là mô hình tuyệt vời về cung ứng hàng hóa có tính cạnh tranh.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hãy tưởng tượng rằng có bốn người mua muốn mua cổ phiếu của công ty XYZ và gửi các giá thầu sau: 10 đô la, 10,02, 10,03 và 10,06 đô la. Ngược lại, có bốn người bán muốn bán cổ phần của công ty XYZ và những người bán này đã gửi đề nghị bán cổ phần của họ với các mức giá sau: 10,06 đô la, 10,09, 10,12 và 10,13 đô la. Trong trường hợp này, các cá nhân thực hiện chào giá / chào hàng công ty XYZ ở mức $ 10.06 sẽ có lệnh được thực thi. Tất cả các đơn đặt hàng còn lại sẽ không được thực hiện ngay lập tức và giá hiện tại của cổ phiếu công ty XYZ sẽ là 10,06 đô la.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *