Tổng hợp

Thị trường thử nghiệm là gì?

Mục lục

Thị trường thử nghiệm là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thị trường bán thử hay thị trường thử nghiệm (test market) là gì?

Thị trường thử nghiệm là gì?

Bạn đang xem: Thị trường thử nghiệm là gì?

Thị trường bán thử hay thị trường thử nghiệm (test market) là thị trường bao gồm một nhóm khá lớn người tiêu dùng trong một khu vực địa lý nhất định.

Thị trường bán thử hay thị trường thử nghiệm (test market) là thị trường bao gồm một nhóm khá lớn người tiêu dùng trong một khu vực địa lý nhất định mà một doanh nghiệp sử dụng để bán sản phẩm mới nhằm thử phản ứng của người tiêu dùng trước khi tiến hành sản xuất trên quy mô lớn và tiêu thụ rộng rãi trên thị trường toàn quốc. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thị trường thử nghiệm thường là các khu vực địa lý được chọn để thực hiện kế hoạch giới thiệu có quy mô giới hạn cho một sản phẩm mới và / hoặc kế hoạch tiếp thị. Một thị trường thử nghiệm đóng vai trò như một phòng thí nghiệm khu vực mô phỏng một số hoặc tất cả các yếu tố liên quan đến sự ra mắt của sản phẩm. Chọn ra nhiều thị trường thử nghiệm cho phép đánh giá các chiến lược định giá, phương tiện quảng cáo, kỹ thuật quảng cáo và các thành phần khác của chiến lược tiếp thị.

 

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *