Tổng hợp

Thời kỳ kế toán là gì? Các loại thời kỳ kế toán

Mục lục

Thời kỳ kế toán là gì? Các loại thời kỳ kế toán

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thời kỳ kế toán (accounting period) là gì? Các loại thời kỳ kế toán.

Thời kỳ kế toán là gì? Các loại thời kỳ kế toán

Bạn đang xem: Thời kỳ kế toán là gì? Các loại thời kỳ kế toán

Thời kỳ kế toán (accounting period) Thời kỳ trong đó có một doanh nghiệp chuẩn bị bản báo cáo tài chính của mình và khi kết thúc, nó lập ra bản tổng kết tài sản.

Thời kỳ kế toán là gì?

Thời kỳ kế toán (accounting period) là thời kỳ trong đó có một doanh nghiệp chuẩn bị bản báo cáo tài chính của mình và khi kết thúc, nó lập ra bản tổng kết tài sản. Thông thường luật pháp yeu cầu các công ty phải lập các bản kế toán hàng năm, nhưng không laoij trừ tình huống nhiều công ty lập kết toán cho hàng tháng, hàng quý, thậm chí hàng tuần để nắm được thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của mình.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại thời kỳ kế toán

Theo quy định chung, thời kỳ kế toán được quy định như sau:

Kỳ kế toán năm: là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 của một năm đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch của năm đó. Ðơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động sẽ được chọn kỳ kế toán của mình, song vẫn là trọn năm với 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan quản lý về thuế, tài chính biết để theo dõi.

Kỳ kế toán quý: là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý đó.

Kỳ kế toán tháng: là trọn một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *