Tổng hợp

Thông báo 2290/TB-BNN-VP

Thông báo 2290/TB-BNN-VP

Thông báo 2290/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4 năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Related Articles

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Thông báo 2290/TB-BNN-VP

Số: 2290/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 4 NĂM 2013

Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp; các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Sau khi nghe Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4 năm 2013 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã kết luận như sau: trong tháng 4 các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai tích cực nhiệm vụ được giao như: xây dựng các Dự thảo Luật, Nghị định, đề án, tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật; thành lập các đoàn công tác liên ngành triển khai Tháng hành động vì VSATTP; thực hiện chương trình giám sát quốc gia về thủy sản; kiểm tra, phân tích và cảnh báo một số sản phẩm có nguy cơ rủi ro cao (hạt hướng dương, bầu bí và dưa hấu). Tuy nhiên việc kiểm soát gia cầm, thủy sản nhập lậu; công tác triển khai Thông tư 14 ở địa phương chưa tích cực, thiếu lực lượng, thiếu biểu mẫu hướng dẫn thực hiện ở một số lĩnh vực; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe nên tình trạng vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP chưa được cải thiện nhiều. Trong tháng 5, yêu cầu các đơn vị tập trung vào các công việc như sau:

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng VTNN và ATTP

– Cục Quản lý chất lượng NLSTS sớm hoàn thiện Thông tư sửa đổi Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT, lưu ý lấy ý kiến góp ý của các hiệp hội, doanh nghiệp…

– Cục Chăn nuôi đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi.

– Cục Bảo vệ thực vật xây dựng và hoàn thiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

– Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen và sản phẩm từ thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi; Thông tư hướng dẫn chi tiết về việc ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen; Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm.

2. Triển khai công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP

– Các Tổng cục, Cục tiếp tục hướng dẫn địa phương triển khai Thông tư 14, đặc biệt đối với lĩnh vực thuốc BVTV, chế phẩm trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y, chất phụ gia trong chăn nuôi, chất lượng thức ăn, giống vật nuôi, giống cây trồng. Rà soát văn bản, biểu mẫu đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

– Cục Quản lý chất lượng NLSTS tiếp tục triển khai Đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn trên phạm vi toàn quốc; kiểm tra, phân tích chất lượng sản phẩm thủy sản nhập lậu để có cảnh báo kịp thời; rà soát, điều chỉnh việc phân bổ nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia về giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản để bổ sung kinh phí cho Cục Bảo vệ thực vật.

– Cục Thú y tiếp tục triển khai Đề án đảm bảo ATTP trong giết mổ và vận chuyển gia súc gia cầm, tập trung vào công tác hướng dẫn quy hoạch giết mổ, hướng dẫn chọn lựa công nghệ giết mổ phù hợp cho các địa phương; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản làm việc với Ban Chỉ đạo 127, Bộ Công thương, Bộ Công an kiểm soát chặt chẽ sản phẩm thủy sản nhập lậu (cá tầm, ếch…).

– Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra thông tin về nhiễm chì trong gạo xuất khẩu vào Mỹ; thông tin gừng nhiễm chất độc để có thông báo chính thức.

– Các Tổng cục, Cục tiếp tục rà soát đưa ra khỏi Danh mục các sản phẩm VTNN đã được phép lưu hành nhưng không đảm bảo chất lượng như đã đăng ký hoặc có chứa các chất độc hại; nghiên cứu đề xuất giải pháp thay thế các sản phẩm có chứa Acetamipid, Imidacloprid, BKC.

– Thanh tra Bộ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra về chất lượng phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp.

3. Công tác đào tạo nghiệp vụ, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý chất lượng VTNN và ATTP

– Cục Quản lý chất lượng NLSTS phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về QLCL & ATTP cho cán bộ các trung tâm vùng và địa phương theo Dự án đào tạo giai đoạn 2011-2015; tiếp tục rà soát, các văn bản QPPL, phân loại theo nhóm lĩnh vực phục vụ cho việc tra cứu văn bản.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để b/c);
– TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
– Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
– Các Tổng cục: LN, TS;
– Các Cục: QLCLNLSTS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTSNM, Kinh tế HTPTNT;
– Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học TK;
– Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Tuấn

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *