Tổng hợp

Thông báo thay đổi giờ làm việc

Mục lục

Thông báo thay đổi giờ làm việc

CÔNG TY ……

—————

Số: /TB-….

Bạn đang xem: Thông báo thay đổi giờ làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

…., ngày …tháng ….năm …..

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC

Kính gửi:

Từ:

V/v:

– Giám Đốc (để Báo cáo).

– Toàn thể Cán bộ Nhân viên trong Công ty (cùng phối hợp thực hiện).

– Phòng Hành chính Nhân sự

– Thay đổi giờ làm việc mùa đông.

Căn cứ theo Nội quy lao động và để đảm bảo sức khỏe, công việc cho toàn thể Cán bộ nhân viên trong Công ty, Phòng HC-NS thông báo điều chỉnh thời gian làm việc sang lịch làm việc mùa đông cụ thể như sau:

Lịch hiện tại : Buổi sáng từ 08h00’ – 12h00’

Buổi chiều từ 13h30’ – 17h30’

Lịch mới : Buổi sáng từ 08h00’ – 12h00’

Buổi chiều từ 13h00’ – 17h00’

Lịch làm việc mới sẽ được áp dụng từ ngày Thứ Hai, …. tháng ….năm ……

Rất mong nhận được sự hợp tác từ các Anh/Chị cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Người lập

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *