Tổng hợp

Thống kê F là gì?

Mục lục

Thống kê F là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tỷ lệ F hay thống kê F (F ratio or F statistic) là gì?

Thống kê F là gì?

Bạn đang xem: Thống kê F là gì?

Tỷ lệ F hay thống kê F (F ratio or F statistic) là tỷ lệ biến thiên giữa các số trung bình mẫu và sự biến thiên trong nội bộ các mẫu.

Tỷ lệ F hay thống kê F (F ratio or F statistic) là tỷ lệ biến thiên giữa các số trung bình mẫu và sự biến thiên trong nội bộ các mẫu. Nó được sử dụng trong quá trình kiểm định giả thuyết khi phải quyết định xem liệu các trường hợp chênh lệch quan sát được giữa số trung bình của nhiều mẫu có thể coi là có tính ngẫu nhiên hay không. Khi sự biến thiên giữa các số trung bình mẫu lớn hơn nhiều so với sự biến thiên trong nội bộ các mẫu, thì sự biến thiên giữa các số trung bình bị coi là quá lớn, không thể do tính ngẫu nhiên gây ra, vì sự biến thiên trong nội bộ các mẫu được coi là chỉ tiêu phản ánh sự biến thiên ngẫu nhiên. Trong tình huống này, giả thuyết 0 rằng các số trung bình mẫu khác nhau không đáng kể sẽ bị phủ nhận.

Người ta có thể thiết lập một phân phối xác suất cho tỷ lệ F, được gọi là phân phối F. đế xác định mức ý nghĩa cho sự kiểm định giả thuyết. Theo tập quán, giá trị được chọn làm tiêu chuẩn ý nghĩa là phần diện tích nằm dưới đường phân phối F ở một  phía của mức xác suất 0,01 và 0,05.

Tỷ lệ F được dùng để xây dựng và kiểm định giả thuyết đối với số liệu mẫu trong phân tích phương sai. Chúng giúp ta phân tích tổng mức biến thiên trong số liệu thành hai thành tố: a) Sự biến thiên giữa các số trung bình hay sự biến thiên giải thích được và  b) sự biến thiên ngẫu nhiên.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *