Tổng hợp

Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT

Mục lục

Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT

Ngày 26/07/2022, Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, được thực hiện từ năm học 2022 – 2023 đối với lớp 10; từ năm học 2023 – 2024 đối với lớp 11 và từ năm học 2024 – 2025 đối với lớp 12.

Theo đó, Chương trình GDTX cấp THPT gồm 7 môn học bắt buộc, trong đó: Ngữ văn, Toán, Lịch sử là 3 môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn học: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. Các môn học tự chọn gồm: Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc thiểu số. Hoạt động giáo dục tự chọn là nội dung giáo dục địa phương.

Bên cạnh đó, mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của môn học là 35 tiết/năm học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Thông tư 12, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT

Nội dung Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *