Tổng hợp

Thu nhập chịu thuế là gì? Thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế

Mục lục

Thu nhập chịu thuế là gì? Thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thu nhập chịu thuế (taxable income) là gì? Thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế.

Thu nhập chịu thuế là gì? Thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế

Bạn đang xem: Thu nhập chịu thuế là gì? Thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế

Thu nhập chịu thuế (taxable income) Phần thu nhập của một cá nhân hay công ty sau khi đã khấu trừ đi tất cả các khoản chi phí hợp lý, tức các khoản chi phí được khấu trừ theo luật thuế thu nhập.

Thu nhập chịu thuế là gì?

Thu nhập chịu thuế (taxable income) là phần thu nhập của một cá nhân hay công ty sau khi đã khấu trừ đi tất cả các khoản chi phí hợp lý, tức các khoản chi phí được khấu trừ theo luật thuế thu nhập. Cơ quan thuế dựa vào phần thu nhập này để tính số thuế, chứ không phải đựa vào tổng thu nhập.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế

Thu nhập chịu thuế (taxable income) là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân. Bao gồm cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế.

Song song với khái niệm thu nhập chịu thuế đó là thuật ngữ thu nhập tính thuế.

Thu nhập tính thuế là khoản thu nhập sau khi trừ các khoản có liên quan như: giảm trừ bản thân, gia cảnh, đóng bảo hiểm…

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *