Tổng hợp

Thu nhập mỗi cổ phần là gì?

Mục lục

Thu nhập mỗi cổ phần là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thu nhập mỗi cổ phần (earnings per share) là gì?

Thu nhập mỗi cổ phần là gì?

Bạn đang xem: Thu nhập mỗi cổ phần là gì?

Thu nhập mỗi cổ phần (earnings per share) Lợi nhuận ròng sau thuế mà người nắm cổ phiếu thông thường trong một công ty được hưởng chia cho tổng số cổ phiếu thông thường.

Thu nhập mỗi cổ phần là gì?

Thu nhập mỗi cổ phần (earnings per share) lợi nhuận ròng mà người nắm cổ phiếu thông thường trong một công ty được hưởng chia cho tổng số cổ phiếu thông thường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lợi nhuận ròng còn gọi là lợi nhuận sau thuế hay lãi ròng, là phần còn lại sau khi lấy tổng doanh thu bán hàng trừ đi các khoản chi phí để làm ra sản phẩm bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp.

Giá trị của lợi nhuận sau thuế quyết định công ty, doanh nghiệp kinh doanh có lãi hay phải chịu lỗ. Giá trị lợi nhuận sau thuế lớn hơn 0 và càng lớn thì công ty càng có lãi lớn. Ngược lại, giá trị này nhỏ hơn 0 nghĩa là công ty kinh doanh thua lỗ và cần đưa ra phương hướng hay chiến lược kinh doanh mới cho công ty, doanh nghiệp.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *