Tổng hợp

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Mục lục

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm như sau:

Thủ tục Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

Bạn đang xem: Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

2. Cách thức thực hiện

– Trực tiếp.

3. Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

– Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

– 06 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC

– Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

– Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

7. Tên mẫu đơn tờ khai

– Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

8. Căn cứ pháp lý của TTHC

– Luật Xuất bản ngày 03/12/2004;

– Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/ 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

– Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải các căn cứ pháp lý, mẫu đơn và thủ tục này.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *