Tổng hợp

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in

Mục lục

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in như sau:

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển pháthoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Bạn đang xem: Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

2. Cách thức thực hiện

– Trực tiếp hoặc qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát.

3. Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề in theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư hoặc văn bản xác nhận mã số thuế đối với cơ sở in sự nghiệp;

– 02 bản thảo (bản mẫu) loại vàng mã đăng ký.

– Số lượng hồ sơ (bộ): 1 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

– 04 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC

– Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

– Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

7. Lệ phí

– Không.

8. Tên mẫu đơn tờ khai

– Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in.

9. Yêu cầu thực hiện TTHC

– Loại vàng mã dự định in phải có Hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật;

– Việc in vàng mã phải đảm bảo không vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan;

– Việc in sản phẩm vàng mã không được sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài;

– Kích thước sản phẩm vàng mã (tiền mã) phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam, tiền nước ngoài từ 3cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu, một mặt.

10. Căn cứ pháp lý của TTHC

– Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;

– Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;

– Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải các căn cứ pháp lý và thủ tục này.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *