Tổng hợp

Thủ tục cấp lại Thẻ Nhà báo

Mục lục

Thủ tục cấp lại Thẻ Nhà báo

Hướng dẫn thủ tục cấp lại Thẻ Nhà báo như sau:

Thủ tục Cấp lại Thẻ Nhà báo

1. Trình tự thực hiện:

– Những người đã được cấp Thẻ nhà báo nhưng làm mất, làm hỏng gửi đơn về Cục Báo chí đề nghị cấp lại.- Cục Báo chí thẩm định hồ sơ, trình Bộ Thông tin và Truyền thông ký cấp lại Thẻ.- Cục Báo chí trả thẻ.

2. Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Cục Báo chí.- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ:– Đơn gửi Cục Báo chí phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, đơn vị công tác về trường hợp mất; trường hợp bị hỏng, nát phải gửi kèm Thẻ cũ.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

4. Thời hạn giải quyết:

Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân.- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thẻ.
8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: – Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;- Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ Nhà báo

Kích vào nút Tải về để tải thủ tục này và các căn cứ pháp lý hành chính

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Bạn đang xem: Thủ tục cấp lại Thẻ Nhà báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *