Tổng hợp

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng

Mục lục

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng

1. Trình tự thực hiện:

– Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.

– Phòng Quản lý & cấp phép xây dựng tiếp nhận thụ lý giải quyết và trả kết cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian quy định.

Bạn đang xem: Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng

– Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (01 bản);

– Bản chính giấy phép xây dựng (01) bản;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý – cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8. Lệ phí: 10.000đ/hồ sơ.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 về xây dựng được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003;

Luật số 38/2009/QH12 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cảu các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội số 29/2000/PL – UBTVQH10 về thủ đô Hà Nội;

Luật số 25/2012/QH13 của Quốc hội: Luật thủ đô;

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Thông tư số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng – Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND thành phố Hà Nộivề việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản hướng dẫn Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *