Tổng hợp

Thua lỗ là gì?

Mục lục

Thua lỗ là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thua lỗ (loss) là gì?

Thua lỗ là gì?

Bạn đang xem: Thua lỗ là gì?

Lỗ hay thua lỗ (loss) Mức chênh lệch mang dấu âm phát sinh khi tổng doanh thu của một công ty nhỏ hơn tổng chi phí của nó.

Lỗ hay thua lỗ (loss) là mức chênh lệch mang dấu âm phát sinh khi tổng doanh thu của một công ty nhỏ hơn tổng chi phí của nó. Trong ngắn hạn, khi tổng doanh thu không đủ để trang trải chi phí biến đổi, doanh nghiệp có thể phải rời bỏ thị trường trừ phi nó coi đó là tình thế tạm thời. Trong trường hợp doanh thu đủ để trang trải chi phí biến đổi và góp một phần vào việc bù đắp chi phí, doanh nghiệp có thể tiếp tục sản xuất dù bị lỗ. Trong dài hạn, nếu doanh thu không đủ để trang trải chi phí cố định và chi phí biến đổi, sự thua lỗ có thể khiến công ty phải rời bỏ thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lợi nhuận/lỗ kinh tế là chênh lệch giữa doanh thu nhận được từ việc bán hàng và chi phí cơ hội của các yếu tố đầu vào được sử dụng. Khi tính toán lợi nhuận kinh tế, chi phí cơ hội được khấu trừ từ doanh thu kiếm được. Chi phí cơ hội là lợi nhuận thay thế bị bỏ qua bằng cách sử dụng các yếu tố đầu vào được lựa chọn, và kết quả là, một người có thể có một lợi nhuận kế toán đáng kể với ít hoặc không có lợi nhuận kinh tế.

Lợi nhuận/lỗ kinh tế là hữu ích nhất khi so sánh nhiều kết quả và đưa ra quyết định giữa các kết quả này. Điều này đặc biệt đúng đối với các quyết định có nhiều biến có ảnh hưởng và không ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán. Ví dụ, một quyết định có thể dẫn đến lợi nhuận kế toán cao hơn, nhưng sau khi các biến số khác được xem xét, lợi nhuận kinh tế của một quyết định khác có thể cao hơn.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *