Tổng hợp

Thuế suất bình quân là gì?

Mục lục

Thuế suất bình quân là gì?

Cùng BNC.Edu.vn Thuế suất bình quân (average rate of tax) là gì?

Thuế suất bình quân là gì?

Bạn đang xem: Thuế suất bình quân là gì?

Thuế suất bình quân (average rate of tax) Tỷ trọng thu nhập phải nộp thuế trong tổng thu nhập (chưa trừ các khoản chi phí phải khấu trừ)

Thuế suất bình quân là gì?

Thuế suất bình quân (average rate of tax) là tỷ trọng thu nhập phải nộp thuế trong tổng thu nhập (chưa trừ các khoản chi phí phải khấu trừ). Tuy nhiên, khái niệm này cũng được áp dụng cho các loại thuế khác, chẳng hạn thuế đánh vào của cải, thuế hàng hóa.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thuế suất bình quân (average rate of tax) sẽ thay đổi dựa trên số tiền thu nhập nhận được trong kỳ tính thuế. Ví dụ: nếu Steve trả 3.000 USD thuế cho thu nhập 25.000 USD, thuế suất trung bình của anh ta sẽ là 12%.

Công thức: Thuế phải trả / thu nhập chịu thuế = thuế suất bình quân

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *