Tổng hợp

Thuế tặng phẩm và thừa kế là gì? Khái niệm di sản thừa kế

Mục lục

Thuế tặng phẩm và thừa kế là gì? Khái niệm di sản thừa kế

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Thuế tặng phẩm và thừa kế (accessions tax) là gì? Khái niệm di sản thừa kế

Thuế tặng phẩm và thừa kế là gì? Khái niệm di sản thừa kế

Bạn đang xem: Thuế tặng phẩm và thừa kế là gì? Khái niệm di sản thừa kế

Thuế tặng phẩm và thừa kế (accessions tax) Thuế đánh vào tặng phẩm hay tài sản thừa ké mà cá nhân nhận được.

Thuế tặng phẩm và thừa kế là gì?

Thuế tặng phẩm và thừa kế (accessions tax) là thuế đánh vào tặng phẩm hay tài sản thừa kế mà cá nhân nhận được. Thông thường người được hưởng phải nộp thuế, nhưng cũng có trường hợp người tặng, người trao thừa kế phải nộp thuế (ví dụ ở Anh). Những người đưa ra loại thuế này cho rằng nó phải mang hình thức lũy tiến và áp dụng cho tổng số tặng phẩm và tài sản thừa kế mà một người nhận được trong cả cuộc đời. Lý do họ nêu ra ở đây để tránh trường hợp có người nhận được rất nhiều tài sản mà không phải nộp thuế vì giá trị mỗi lần nhận không lớn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Khái niệm di sản thừa kế

Di sản thừa kế đó là tài sản để lại, là sự dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống. Di sản thừa kế được thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật. Di sản thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống. Di sản thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Người thừa kế là người hưởng di sản thừa kế của người đã chết theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tại Điều 613 BLDS 2015 quy định: “Người thừa kế là cá nhân phải là người sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã hình thành thai trước khi người để lại di sản chết, là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế”.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *