Tổng hợp

Thương mại song phương là gì?

Mục lục

Thương mại song phương là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu thương mại song phương (bilateral trade) là gì và hiệp định song phương là gì?

Thương mại song phương là gì?

Bạn đang xem: Thương mại song phương là gì?

Thương mại song phương hay buôn bán song phương (bilateral trade) là khái niệm để chỉ hoạt động buôn bán giữa hai nước.

Thương mại song phương hay buôn bán song phương (bilateral trade) Là khái niệm để chỉ hoạt động buôn bán giữa hai nước. Buôn bán song phương là bộ phận của buôn bán đa phương.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Bên cạnh đó, hiệp định thương mại song phương là điều ước quốc tế được ký kết giữa hai quốc gia, chủ thể của luật quốc tế, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau nhằm thiết lập và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa các bên, đồng thời ấn định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ kinh tế thương mại và việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *