Tổng hợp

Tích lũy tư bản là gì?

Mục lục

Tích lũy tư bản là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tích lũy tư bản (capital accumulation) là gì?

Tích lũy tư bản là gì?

Bạn đang xem: Tích lũy tư bản là gì?

Tích lũy tư bản (capital accumulation) là sự gia tăng của khối lượng tư bản thông qua các hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản hiện vật để mở rộng sản xuất.

Tích lũy tư bản (capital accumulation) là sự gia tăng của khối lượng tư bản thông qua các hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản hiện vật để mở rộng sản xuất. Như vậy, khái niệm này được dùng để chỉ mức đầu tư ròng dương tích lũy qua các năm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các công ty tìm cách tích lũy tư bản chủ yếu thông qua lợi nhuận từ các sản phẩm và dịch vụ mà họ sản xuất. Cấu trúc vốn của công ty và sức khỏe tài chính có thể được xác định từ báo cáo tài chính của công ty.

Nói chung, bảng cân kế toán đối cung cấp một cái nhìn nhanh về vốn của công ty được thể hiện dưới dạng vốn chủ sở hữu, được tính bằng tài sản của công ty trừ đi các khoản nợ của công ty. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy các thành phần tích lũy tư bản. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường được chia thành ba phần: dòng tiền từ hoạt động kinh daonh, từ hoạt động đầu tư và từ hoạt động tài chính. Tất cả ba khía cạnh của báo cáo lưu chuyển tiền tệ đều có thể cho thấy sự tích lũy tư bản từ dòng tiền dương. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng cung cấp một báo cáo toàn diện về lợi nhuận có thể góp phần tích lũy vốn.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *