Tổng hợp

Tiết chế là gì?

Mục lục

Tiết chế là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tiết chế (abstinence) là gì?

Tiết chế là gì?

Bạn đang xem: Tiết chế là gì?

Tiết chế (abstinence) là khái niệm dùng để chỉ sự cần thiết phải hạn chế hay hy sinh tiêu dùng hiện tại để tích lũy vốn.

Tiết chế (abstinence) là khái niệm dùng để chỉ sự cần thiết phải hạn chế hay hy sinh tiêu dùng hiện tại để tích lũy vốn. Nó được N.Senior, sử dụng lần đầu tiên trong lý thuyết của mình về lãi suất. Đối với N.Senior, việc sản xuất hàng đầu tư có liên quan đến  hành vi tiết kiệm thu nhập hiện tại nhằm mục đích tạo ra khối lượng tư bản và mức tiêu dùng cao hơn trong tương lai. Vì vậy, người ta phải thưởng công cho hành vi tiết kiệm nếu muốn quá trình tích lũy vốn không bị gián đoạn. Lãi suất là phần thưởng trả cho sự tiết chế và mức lãi suất phản ánh sự khan hiếm của tư bản.

J.S.Mill mở rộng khái niệm tiết chế để bao hàm cả phần thưởng cho sự hy sinh tiêu dùng bản thân tư bản. Vì hàng đầu tư cần có thời gian để sản xuất hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, nên người sở hữu tư bản phải chờ đợi một thời gian cho đến khi thu được lợi nhuận từ hoạt động đầu tư. Sự tiết chế hiểu theo nghĩa “chờ đợi” là một hàng hóa khan hiếm và vì vậy phải được thưởng công dưới hình thức lãi suất.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *