Tổng hợp

Tính nhão – đặc là gì?

Mục lục

Tính nhão – đặc là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tính nhão – đặc (putty-clay) là gì?

Tính nhão - đặc là gì?

Bạn đang xem: Tính nhão – đặc là gì?

Tính nhão – đặc (putty-clay) là phương diện của hàm sản xuất cho phép thay thế lao động bằng tư bản và ngược lại trước khi thực hiện một công trình đầu tư.

Tính nhão – đặc (putty-clay) là phương diện của hàm sản xuất cho phép thay thế lao động bằng tư bản và ngược lại trước khi thực hiện một công trình đầu tư. Nhưng một khi máy móc đã được lắp đặt, người ta không thể thay đổi tỷ lệ tư bản/ lao động nữa.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong kinh tế, tính nhão – nhão (putty-putty) mô tả một thuộc tính của vốn trong các mô hình tài chính. Vốn đầu tư nhão – nhão có thể được chuyển đổi từ vốn linh hoạt sang hàng hóa lâu bền sau đó quay trở lại. Điều này trái ngược với vốn nhão – đặc, có thể chuyển đổi từ vốn linh hoạt thành hàng hóa lâu bền nhưng không thể chuyển đổi thành vốn tái đầu tư.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *