Tổng hợp

Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường

Mục lục

Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường được chúng tôi tổng hợp chi tiết và đăng tải ngay sau đây.

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường. Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho Trường. Chính vì vậy để thành lập Hội đồng trường, mời các bạn tham khảo Tờ trình đề nghị thành lập hội đồng trường sau đây.

Mẫu tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường

UBND HUYỆN……….
TRƯỜNG ……

Bạn đang xem: Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

Số: …/TTr – NT

……., ngày….tháng…..năm….

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ra quyết định thành lập Hội đồng trường,
trường …….. Nhiệm kỳ……..

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện……….

Căn cứ điều 20, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư số …….. ngày……….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số……..ngày…. tháng…. năm….của phòng giáo dục và đào tạo huyện…….;

Căn cứ nội dung cuộc họp với các đoàn thể, BCH Công đoàn và hội đồng sư phạm trường THCS……… ngày………..;

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại đơn vị, sau khi trao đổi và thống nhất. Trường THCS……..trình phòng GD&ĐT huyện…….. ra quyết định thành lập hội đồng THCS…….nhiệm kì………gồm các thành viên sau:

1. Ông:
2. Ông:
3. Bà:
4. Ông:
5. Ông:

Vậy nhà trường kính mong phòng Giáo dục và Đào tạo huyện………..xem xét, phê duyệt về số lượng, cơ cấu các thành viên cụ thể của hội đồng nhà trường và ra quyết định để nhà trường sớm đi vào hoạt động.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *