Tổng hợp

Tổ trưởng công đoàn là gì? Một số nhiệm vụ của tổ trưởng công đoàn

Mục lục

Tổ trưởng công đoàn là gì? Một số nhiệm vụ của tổ trưởng công đoàn

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tổ trưởng công đoàn (shop steward) là gì? Một số nhiệm vụ của tổ trưởng công đoàn.

Tổ trưởng công đoàn là gì? Một số nhiệm vụ của tổ trưởng công đoàn

Bạn đang xem: Tổ trưởng công đoàn là gì? Một số nhiệm vụ của tổ trưởng công đoàn

Tổ trưởng công đoàn (shop steward) là người lao động trực tiếp ở các phân xưởng được đoàn viên công đoàn bầu làm đại diện cho họ trong các cuộc thương lượng hàng ngày với lãnh đạo doanh nghiệp.

Tổ trưởng công đoàn là gì?

Tổ trưởng công đoàn (shop steward) là người lao động trực tiếp ở các phân xưởng được đoàn viên công đoàn bầu làm đại diện cho họ trong các cuộc thương lượng hàng ngày với lãnh đạo doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một số nhiệm vụ của tổ trưởng công đoàn

Xử lý Khiếu kiện

Tổ trưởng công đoàn phải có một sự hiểu biết đầy đủ về thỏa thuận thương lượng tập thể mà nhân viên đã chấp nhận. Tổ trưởng công đoàn hoạt động như một người hồi đáp đầu tiên khi một nhân viên nộp đơn khiếu nại với công đoàn, theo các điều khoản của thỏa thuận thương lượng tập thể. Tổ trưởng công đoàn sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp với ban quản lý.

Chính sách phổ biến

Tổ trưởng công đoàn không chỉ giúp giải quyết các vấn đề giữa quản lý và lao động mà còn đóng vai trò là đại diện địa phương của tổ chức lao động. Trong số các nhiệm vụ của một người quản lý, có một nhiệm vụ là thông báo cho các thành viên công đoàn biết về bất kỳ tin tức và chính sách mới công đoàn. Do đó, tổ trưởng công đoàn phải tự làm quen với những thông tin này trước để đảm bảo rằng anh ta trả lời chính xác câu hỏi từ các thành viên.

Cung cấp thông tin

Tổ trưởng công đoàn cung cấp thông tin cho lãnh đạo công đoàn về những sự phát triển và vấn đề mới trong đơn vị thương lượng tập thể và trong công ty. Họ cũng cung cấp thông tin và tin tức từ lãnh đạo công đoàn cho các thành viên công đoàn, thường thông qua các bản tin trên bảng thông báo và các cuộc họp công đoàn.

Chào đón nhân viên mới

Tổ trưởng công đoàn thường là đại diện công đoàn đầu tiên mà một nhân viên mới gặp. Họ có nhiệm vụ tuyển dụng và chào đón các thành viên công đoàn mới. Một trong những nhiệm vụ của người quản lý là khuyến khích nhân viên tham gia đầy đủ vào các hoạt động công đoàn. Trong khi định hướng của nhân viên mới, tổ trưởng công đoàn phải giải thích mối quan hệ giữa đơn vị thương lượng tập thể địa phương với quản lý và đảm bảo nhân viên mới hiểu các chính sách được áp dụng.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *