Tổng hợp

Tốc độ lưu thông tiền tệ là gì?

Mục lục

Tốc độ lưu thông tiền tệ là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tốc độ lưu thông tiền tệ hay tốc độ lưu thông thu nhập (velocity of circulation) là gì?

Tốc độ lưu thông tiền tệ là gì?

Bạn đang xem: Tốc độ lưu thông tiền tệ là gì?

Tốc độ lưu thông tiền tệ hay tốc độ lưu thông thu nhập (velocity of circulation) là đại lượng cho biết số lần bình quân mà mỗi đơn vị tiền tệ được sử dụng để mua sản lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng của nền kinh tế trong một năm (tức GDP).

Tốc độ lưu thông tiền tệ hay tốc độ lưu thông thu nhập (velocity of circulation) là đại lượng cho biết số lần bình quân mà mỗi đơn vị tiền tệ được sử dụng để mua sản lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng của nền kinh tế trong một năm (tức GDP). Chẳng hạn, nếu GDP năm 1999 bằng 100 ngàn tỷ đồng và khối lượng tiền tệ bằng 10 nghìn tỷ, thì bình quân mỗi đồng tiền được trao tay 10 lần và tốc độ lưu thông tiền tệ bằng 10.

Sự khác biệt về quan điểm giữa những người theo lý thuyết số lượng tiền tệ và những người theo Keynes chủ yếu tập trung vào sự ổn định của tốc độ lưu thông tiền tệ. Các nhà tiền tệ cho rằng tốc độ lưu thông tiền tệ luôn luôn ổn định hoặc chỉ thay đổi chậm chạp theo thời gian, cho nên có mối quan hệ chặt chẽ giữa cung ứng tiền tệ và mức giá, cũng như giữa tốc độ tăng tiến và lạm phát. Các nhà kinh tế thuộc trường phái Keynes ngược lại cho rằng tốc độ lưu thông tiền tệ không ổn định và nó có thể thay đổi nhanh chóng để làm mất tác dụng của bất kỳ sự thay đổi nào trong cung tiền.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *