Tổng hợp

Tối thiểu hóa chi phí là gì?

Mục lục

Tối thiểu hóa chi phí là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tối thiểu hóa chi phí (cost minimization) là gì?

Tối thiểu hóa chi phí là gì?

Bạn đang xem: Tối thiểu hóa chi phí là gì?

Tối thiểu hóa chi phí (cost minimization) là quá trình chọn một kết hợp đầu vào đem lại tổng chi phí thấp nhất tại mức sản lượng nào đó.

Tối thiểu hóa chi phí (cost minimization) là quá trình chọn một kết hợp đầu vào đem lại tổng chi phí thấp nhất tại mức sản lượng nào đó. Chúng ta có thể sử dụng đường đẳng phí và đường đẳng lượng như trong hình để minh họa cho sự lựa chọn của doanh nghiệp tối thiểu hóa chi phí, khi nó đối mặt với giá đầu vào cố định và sử dụng hai đầu vào nhân tố là tư bản (K) và lao động (L). Sự lựa chọn tối thiểu hóa chi phí cho mức sản lượng Y2 được biểu thị bằng kết hợp đầu vào A, Trong đó đường đẳng lượng Y2 tiếp tuyến với đường đẳng phí thấp nhất I. Các kết hợp đầu vào khác trên đường I2 không được chọn vì chúng đem lại mức sản lượng thấp hơn (ví dụ đường Y1).

Tương tự như vậy, doanh nghiệp không chọn các kết hợp đầu vào nằm ngoài I vì chúng đòi hỏi mức chi tiêu lớn hơn. Vì vậy, các đường đẳng phí nằm phía trong I biểu thị mức chi tiêu không đủ để mua các đầu vào phục vụ cho việc sản xuất ra mức sản lượng Y2.

Điều kiện tiếp tuyến để tối thiểu hóa đưa đến kết quả là kết hợp đầu vào tối thiểu hóa tổng chi phí để sản xuất ra mức sản lượng nhất định buộc  phải thỏa mãn điều kiện: Tỷ lệ sản phẩm hiện vật cận biên của hai đầu vào bất kỳ và tỷ lệ giá cả của chúng bằng nhau. Mặc dù quá trình tối đa hóa lợi nhuận hàm ý phải tối thiểu hóa chi phí, nhưng tối thiểu hóa chi phí không nhất thiết phải là tối đa hóa lợi nhuận. Chẳng hạn, doanh nghiệp tối đa hóa doanh thu bán hàng chọn các kết hợp đầu vào tối thiểu hóa tổng chi phí sao cho tạo ra được mức doanh thu tối đa từ mức chi tiêu nhất định để mua các đầu vào.

Hình: Tối thiểu hóa chi phí

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *