Tổng hợp

Tối ưu hóa có điều kiện là gì?

Mục lục

Tối ưu hóa có điều kiện là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tối ưu hóa có điều kiện (constrained optimization) là gì?

Tối ưu hóa có điều kiện là gì?

Bạn đang xem: Tối ưu hóa có điều kiện là gì?

Tối ưu hóa có điều kiện (constrained optimization) là quá trình tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa hàm mục tiêu, trong đó các biến lựa chọn phụ thuộc vào một số ràng buộc nào đó.

Tối ưu hóa có điều kiện (constrained optimization) là quá trình tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa hàm mục tiêu, trong đó các biến lựa chọn phụ thuộc vào một số ràng buộc nào đó. Chẳng hạn khi tối đa hóa lợi ích, người tiêu dùng phụ thuộc vào giới hạn ngân sách. Phương pháp Lagơrăng là một trong những phương pháp toán được sử dụng để xử lý loại vấn đề này.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong toán học, tối ưu hóa có điều kiện cũng là quá trình tối ưu hóa một hàm mục tiêu đối với một số biến với sự hiện diện của các ràng buộc lên các biến đó. Hàm mục tiêu có thể là hàm chi phí hoặc hàm năng lượng, với mục tiêu cần được giảm thiểu tối đa, hoặc hàm phần thưởng hoặc hàm tiện ích, những hàm có mục tiêu phải được tối đa hóa. Các ràng buộc có thể là một “ràng buộc cứng”, là những điều kiện đặt cho các biến được yêu cầu phải được thỏa mãn, hoặc các “ràng buộc mềm”, những ràng buộc có một số giá trị biến không được chấp nhận trong hàm mục tiêu và dựa trên mức độ nào đó, các điều kiện trên các biến không được thỏa mãn.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *