Tổng hợp

Tối ưu hóa là gì? Sự khác biệt giữa tối ưu hóa và tối đa hóa

Mục lục

Tối ưu hóa là gì? Sự khác biệt giữa tối ưu hóa và tối đa hóa

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tối ưu hóa (optimizing) là gì? Sự khác biệt giữa tối ưu hóa và tối đa hóa.

Tối ưu hóa là gì? Sự khác biệt giữa tối ưu hóa và tối đa hóa

Bạn đang xem: Tối ưu hóa là gì? Sự khác biệt giữa tối ưu hóa và tối đa hóa

Tối ưu hóa (optimizing) quá trình đạt tới một hay nhiều giá trị tốt nhất hay tối ưu.

Tối ưu hóa (optimizing) là quá trình đạt tới một hay nhiều giá trị tốt nhất hay tối ưu. Một ví dụ về quá trình tối ưu hóa là tối đa hóa phúc lợi kinh tế xã hội theo các mục tiêu kinh tế vĩ mô như: đầy đủ việc làm, giá cả ổn định, tăng trưởng kinh tế và cân bằng cán cân thanh toán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sự khác biệt giữa tối ưu hóa và tối đa hóa

Tối ưu hóa là tìm một giải pháp thay thế với hiệu suất chi phí cao nhất hoặc hiệu quả hoạt động cao nhất theo các ràng buộc đã cho, bằng cách tối đa hóa các yếu tố mong muốn và giảm thiểu các yếu tố không mong muốn.

Trong khi đó, tối đa hóa có nghĩa là cố gắng đạt được kết quả cao nhất hoặc tối đa mà không tính đến chi phí. Sự tối đa hóa bị hạn chế bởi việc thiếu thông tin đầy đủ và thiếu thời gian để đánh giá thông tin nào có sẵn.

Trong mô phỏng máy tính (mô hình hóa) của các vấn đề kinh doanh, tối ưu hóa đạt được thường bằng cách sử dụng các kỹ thuật lập trình tuyến tính của nghiên cứu hoạt động.

 

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *