Tổng hợp

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

Mục lục

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

Bảo hiểm xã hội

Mẫu số B06 – BH

Bạn đang xem: Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

………………………

Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ VÀ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quý……………Năm……………..

PHẦN I – TÌNH HÌNH KINH PHÍ

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Tổng số

Trong đó

Ngân sách

Quỹ

A

B

C

1

2

3

I

Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang

01

II

Kinh phí được cấp

1

Cấp trong quý

02

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

03

III

Kinh phí khác

1

Thu trong quý

04

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

05

IV

Kinh phí được sử dụng

1

Tổng KP được sử dụng trong quý ( 06 = 01+ 02 + 04 )

06

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

07

V

Kinh phí đã chi đề nghị quyết toán

1

Tổng kinh phí đã chi đề nghị quyết toán

08

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

09

VI

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau ( 10 = 06 – 08 )

10

BNC.Edu.vn file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *