Tổng hợp

Tổng lợi ích là gì?

Mục lục

Tổng lợi ích là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tổng lợi ích (total utility) là gì?

Tổng lợi ích là gì?

Bạn đang xem: Tổng lợi ích là gì?

Tổng lợi ích (total utility) là tổng mức thỏa mãn mà cá nhân thu được từ việc sử dụng hay tiêu dùng một lượng hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định.

Tổng lợi ích (total utility) là tổng mức thỏa mãn mà cá nhân thu được từ việc sử dụng hay tiêu dùng một lượng hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Trong khi khái niệm lợi ích cận biên chỉ nói tới lợi ích thu được từ mỗi đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ tiêu dùng tăng thêm, thì tổng ích lợi là số lợi ích thu được từ tất cả các đơn vị hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng như được minh họa trong hình.

 

Hình. Tổng lợi ích. Về mặt lý thuyết, tổng lợi ích thu được từ ba đơn vị sản phẩm X là đoạn 0a. Nếu 4 đơn vị sản phẩm X được sử dụng , tổng lợi ích sẽ bằng 0b. Đoạn ab là lợi ích cận biên, tức sự gia tăng mức độ thỏa mãn thu được từ việc sử dụng hay tiêu dùng thêm một đơn vị sản phẩm X.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lý thuyết kinh tế liên quan đến hoạt động của người tiêu dùng chỉ ra rằng mục tiêu chính của người tiêu dùng là đạt được số lượng ích lợi lớn nhất có thể với số tiền bỏ ra ít nhất. Điều này một phần là do số lượng tiền giới hạn mà một người có thể sở hữu, cũng như mong muốn đạt được sự hài lòng nhiều nhất từ ​​việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ càng tốt.

Ví dụ: nếu người tiêu dùng được lựa chọn giữa 2 quyền mua với cùng chi phí tài chính và không có tùy chọn nào là cần thiết hoặc có chức năng hơn lựa chọn kia, người tiêu dùng sẽ chọn hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp nhiều tiện ích nhất.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *