Tổng hợp

Tổng sản lượng là gì?

Mục lục

Tổng sản lượng là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tổng sản lượng (aggregate output) là gì?

Tổng sản lượng là gì?

Bạn đang xem: Tổng sản lượng là gì?

Tổng sản lượng (aggregate output) là từ đồng nghĩa với GDP, là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định.

Tổng sản lượng (aggregate output) là từ đồng nghĩa với GDP, là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Sở dĩ chúng ta không đưa ra sản lượng hàng hóa và dịch vụ trung gian vào tổng sản lượng là giá trị của chúng ta đã nằm trong hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. Mục đích của cách làm này là tránh tính trùng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong kinh tế, tổng sản lượng là một thuật ngữ khác cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đó là tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế và thường được đo lường trong một năm tài chính. GDP thể hiện sản lượng hàng hóa và dịch vụ theo giá thị trường. Thuật ngữ “trong nước” có nghĩa là đo lường đầu ra từ bên trong biên giới của một quốc gia. Do đó, chỉ số đo lường này vốn đã loại trừ thu nhập ròng từ nước ngoài.

Có hai chỉ trích chính về GDP. Một là vấn đề tiêu thụ và sản xuất bừa bãi. Thứ hai là nó loại trừ giá trị tổn thất của tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt và chi phí tổn hại môi trường chưa được bù đắp khi tính cả yếu tố tích cực trong tính toán chi phí thiệt hại do ô nhiễm gây ra.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *