Tổng hợp

Tổng sản phẩm hiện vật là gì?

Mục lục

Tổng sản phẩm hiện vật là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tổng sản phẩm hiện vật (total physical product) là gì?

Tổng sản phẩm hiện vật là gì?

Bạn đang xem: Tổng sản phẩm hiện vật là gì?

Tổng sản phẩm hiện vật (total physical product) là tổng sản lượng được sản xuất ra trong lý thuyết ngắn hạn về cung.

Tổng sản phẩm hiện vật (total physical product) là tổng sản lượng được sản xuất ra trong lý thuyết ngắn hạn về cung. Nó là kết quả của việc sử dụng các lượng đầu vào nhân tố biến đổi khác nhau và giữ nguyên khối lượng các đầu vào nhân tố cố định. Trong hình, đường tổng sản phẩm hiện vật ban đầu tăng nhanh, phản ánh lợi suất tăng dần của đầu vào nhân tố biến đổi, nhưng sau đó tăng chậm hơn khi quy luật lợi suất giảm dần của đầu vào biến đổi phát huy tác dụng.

Hình. Tổng sản phẩm hiện vật

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tổng sản phẩm hiện vật là tổng sản lượng đầu ra của một công ty dựa trên số lượng đầu vào được sử dụng. Trong khi tổng sản phẩm vật chất thường có tên ngắn hơn “tổng sản phẩm”, đặc biệt trong phân tích sản xuất ngắn hạn và cung cấp thị trường, phiên bản “tổng sản phẩm vật chất” dài hơn nhấn mạnh rằng sản lượng được đo bằng đơn vị số lượng chứ không phải đơn vị tiền tệ.

Tổng sản phẩm hiện vật là nền tảng của lý thuyết năng suất cận biên và phân tích nhu cầu yếu tố như là nguồn cho sản phẩm hiện vật cận biên, sau đó được sử dụng để tính toán sản phẩm doanh thu cận biên.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *