Tổng hợp

Trên vạch là gì?

Mục lục

Trên vạch là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Trên vạch (above the line) là gì? Above the line marketing là gì?

Trên vạch là gì?

Bạn đang xem: Trên vạch là gì?

Trên vạch (above the line) Ở Anh , Thuật ngữ trên vạch và dưới vạch được dùng để tách các khoản mục chính, có cùng bản chất ra khỏi các khoản phụ trợ hoặc bổ sung, mang bản chất khác, nhưng được ghi chép trong cùng một biểu thống kê, kế toán.

Trên vạch là gì?

Trên vạch (above the line) Ở Anh , Thuật ngữ trên vạchdưới vạch được dùng để tách các khoản mục chính, có cùng bản chất ra khỏi các khoản phụ trợ hoặc bổ sung, mang bản chất khác, nhưng được ghi chép trong cùng một biểu thống kê, kế toán. Cụ thể, nó được dùng theo các nghĩa sau:

  1. Trong cán cân thanh toán, đường “vạch” được sử dụng để chia các giao dịch trong cán cân thanh toán chính thức (bao gồm các giao dịch trong tài khoản vãng lai và tài khoản vốn – nằm ở phía trên đường vạch ) và giao dịch bù trừ do ngân hàng trung ương thực hiện ( ví dụ mua bán ngoại tệ – nằm ở phía dưới đường vạch). Khái niệm này cho phép tách các giao dịch có bản chất bù trừ, nhưng lại được ghi vào tài khoản vốn, ra khỏi các khoản giao dịch tự sinh, tức giao dịch phát sinh từ các quyết định tư nhân.
  2. Thuật ngữ trước đây được sử dụng trong hệ thống tài khoản quốc gia của Anh. Trong các khoản mục ngân sách nhà nước từ 1947 đến 1963. Đường vạch dùng để tách các khoản chi tiêu thường xuyên ra khỏi các khoản thu chi từ vốn vay, kể cả thanh toán nợ.
  3. Trong kinh doanh, những khoản chi trực tiếp cho quảng cáo được gọi là các khoản chi ” trên vạch”, còn các khoản chi xúc tiến bán hàng khác (ví dụ tặng phẩm, bán rẻ) được gọi là các khoản chi “dưới vạch”.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Above the line marketing là gì?

Trái với below the line marketing, Above the line marketing là khái niệm chỉ những loại hình Marketing có độ phủ sóng rộng rãi, đối tượng sẽ là mass audience (số đông khách hàng) và nhắm vào mục đích xây dựng hệ thống nhận diện, gia tăng độ nhận biết và xây dựng hình ảnh của thương hiệu.
Loại hình marketing này thường được áp dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng có độ phủ sóng rộng khắp như: TV, Radio, Print Ads, quảng cáo ngoài trời OOH,… Đó là những kênh truyền thông có thể cùng lúc tiếp cận số đông người tiêu dùng.

Hoạt động chính của ATL xoay quanh: Media, Sponsorship (tài trợ) và PR,… những hoạt động nhằm xây dựng và khắc sâu hình ảnh thương hiệu vào khách hàng và thường sẽ được Brand team đảm nhận về mặt chiến lược và kế hoạch.

Cho đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang chi phần lớn trong ngân sách của mình vào hoạt động ATL, bình quân khoảng 70% tổng chi phí của hoạt động marketing tổng thể.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *