Tổng hợp

Trì trệ do tổ chức là gì?

Mục lục

Trì trệ do tổ chức là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Trì trệ do tổ chức (organizational slack) là gì?

Trì trệ do tổ chức là gì?

Bạn đang xem: Trì trệ do tổ chức là gì?

Trì trệ do tổ chức (organizational slack) là khái niệm dùng để chỉ phần nguồn lực tổ chức phục vụ cho việc thỏa mãn nhu cầu của các đơn vị cấu thành tổ chức của doanh nghiệp và vượt quá mức cần thiết để các đơn vị đó hoàn thành nhiệm vụ mà doanh nghiệp giao cho họ.

Trì trệ do tổ chức (organizational slack) là khái niệm dùng để chỉ phần nguồn lực tổ chức phục vụ cho việc thỏa mãn nhu cầu của các đơn vị cấu thành tổ chức của doanh nghiệp và vượt quá mức cần thiết để các đơn vị đó hoàn thành nhiệm vụ mà doanh nghiệp giao cho họ. Các tổ chức có xu hướng tạo ra sự trì trệ khi họ hoạt động trong thị trường thiểu quyền, ít cạnh tranh. Mức lãng phí như vậy thường tồn tại dưới dạng biên chế quá lớn, chi phí hành chính quá cao v,v….

Khi gặp tình thế bức bách, các doanh nghiệp có thể sử dụng loại nguồn lực bị lãng phí này bằng cách gây sức ép đối với các đơn vị trực thuộc, buộc họ cắt bỏ các khâu thừa để doanh nghiệp tiếp tục đạt  được mục tiêu chủ yếu. Khi sức ép cạnh tranh tăng lên, nhìn chung các doanh nghiệp phải có tổ chức gọn nhẹ hơn và họ sẽ cắt bỏ những sự lãng phí do tổ chức gây ra. Các nhà kinh tế giả định rằng khi thị trường đạt được mức cạnh tranh hoàn hảo, sự lãng phí do tổ chức sẽ bằng 0 và tối đa hóa lợi nhuận trở thành một nguyên tắc.

Khái niệm trì trệ do tổ chức là phạm trù quan trọng của lý thuyết hành vi về doanh nghiệp và xét theo nhiều phương diện, nó tương tự như khái niệm tính phi hiệu quả.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *