Tổng hợp

Triết lý về nhu cầu cơ bản là gì?

Mục lục

Triết lý về nhu cầu cơ bản là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Triết lý về nhu cầu cơ bản (basic needs philosophy) là gì?

Triết lý về nhu cầu cơ bản là gì?

Bạn đang xem: Triết lý về nhu cầu cơ bản là gì?

Triết lý về nhu cầu cơ bản (basic needs philosophy) là chiến lược phát triển được thảo luận nhiều trong những năm gần đây.

Triết lý về nhu cầu cơ bản (basic needs philosophy) là chiến lược phát triển được thảo luận nhiều trong những năm gần đây. Nó không chấp nhận các lý thuyết tích lũy truyền thống và cho rằng có một loạt mục tiêu cần được ưu tiên. Đó là: (1) cung cấp những hàng tiêu dùng cơ bản như lương thực, thực phẩm, quần áo, nhà ở; (2) được tiếp cận những dịch vụ cơ bản như nước sạch, giáo dục, y tế; (3) được hưởng quyền có việc làm đem lại thu nhập đủ để đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng cơ bản; (4) có cơ sở hạ tầng để đáp ứng những nhu cầu nhận được hàng hóa và dịch vụ cơ bản; (5) được tham gia vào quá trình ra quyết định.

Triết lý này định hướng vào sản xuất và được cả các nhà tư tưởng bảo thủ và cấp tiến ủng hộ. Nhưng nhiều người phê phán rằng nó không có cơ sở lý thuyết đúng đắn và chẳng nói lên điều gì mới mẻ cả.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *