Tổng hợp

Trợ cấp chéo là gì?

Mục lục

Trợ cấp chéo là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Trợ cấp chéo (cross-subsidization) là gì?

Trợ cấp chéo là gì?

Bạn đang xem: Trợ cấp chéo là gì?

Trợ cấp chéo (cross-subsidization) Nhìn chung khái niệm trợ cấp chéo được dùng để chỉ việc bù lỗ cho sản phẩm này bằng lợi nhuận siêu ngạch của sản phẩm khác trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm.

Trợ cấp chéo (cross-subsidization) Nhìn chung khái niệm trợ cấp chéo được dùng để chỉ việc bù lỗ cho sản phẩm này bằng lợi nhuận siêu ngạch của sản phẩm khác trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm. Tuy nhiên, nó chủ yếu được dùng trong các xí nghiệp công ích để chỉ việc bù lỗ cho một dịch vụ bằng lợi nhuận do các dịch vụ khác đem lại.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trợ cấp chéo còn là việc tính giá cao hơn cho một nhóm người tiêu dùng để trợ giá thấp hơn cho một nhóm khác. Các doanh nghiệp thương mại nhà nước độc quyền kiểm soát thị trường xuất khẩu nông nghiệp đôi khi được cho là trợ cấp chéo, nhưng lại thiếu tính minh bạch trong các hoạt động gây ra khó khăn, nếu không phải nói là không thể, để xác định xem đó có phải là trợ cấp chéo hay không.

Giả sử Alex đi ăn tối với hai người bạn của anh, Leo và Lin. Bữa ăn của Alex có giá 25 đô la, bữa ăn của Lin có giá 20 đô la và bữa ăn của Leo có giá 15 đô la. Tổng hóa đơn sau đó là 60 đô la và mọi người đều quyết định chia đều hóa đơn, với số tiền là 20 đô la. Bữa ăn của Alex đã bị đánh giá thấp. Leo trợ cấp chéo cho Alex với giá 5 đô la. Lin không được trợ cấp chéo hay trợ cấp chéo cho bất kỳ ai khác.

Ở nhiều quốc gia, viễn thông (bao gồm cả truy cập băng thông rộng), dịch vụ bưu chính, thuế điện là trợ cấp chéo. Trong một số trường hợp, có một mức giá trần chung cho các dịch vụ, dẫn đến trợ cấp chéo mang lại lợi ích cho các lĩnh vực mà chi phí cung cấp cao.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *