Tổng hợp

Trợ cấp nông nghiệp là gì?

Mục lục

Trợ cấp nông nghiệp là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Trợ cấp nông nghiệp (agricultural subsidies) là gì?

Trợ cấp nông nghiệp là gì?

Bạn đang xem: Trợ cấp nông nghiệp là gì?

Trợ cấp nông nghiệp (agricultural subsidies) là những khoản tiền trả cho nông dân nhằm khuyến khích cho họ sản xuất lương thực, thực phẩm và hỗ trợ thu nhập cho họ.

Trợ cấp nông nghiệp (agricultural subsidies) là những khoản tiền trả cho nông dân nhằm khuyến khích cho họ sản xuất lương thực, thực phẩm và hỗ trợ thu nhập cho họ. Chính phủ có thể trợ cấp trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tín dụng lãi suất thấp, trợ giá cho phân bón và chi tiêu cho biện pháp khuyến nông. Cộng đồng Châu Âu và nhiều nước công nghiệp tiên tiến thường áp dụng hình thức trợ cấp trực tiếp thông qua các biện pháp can thiệp vào thị trường để duy trì giá bán nông sản ở mức cao và nông dân cũng nhận được trợ cấp trực tiếp khi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài có giá thấp hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trợ cấp nông nghiệp là các hình thức hỗ trợ của Chính phủ cho việc sản xuất, tiêu thụ nông sản (cho sản xuất nông nghiệp nói chung, cho một vùng nông nghiệp hoặc cho một sản phẩm cụ thể).

Sự hỗ trợ này có thể được thể hiện dưới các hình thức:

  • Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền từ Ngân sách Nhà nước (cấp vốn, góp vốn, bảo lãnh vay…);
  • Miễn hoặc bỏ qua một khoản thu lẽ ra phải nộp cho Nhà nước (ví dụ miễn, giảm thuế, phí…); 
  • Nhà nước mua hàng, cung cấp các dịch vụ hoặc hàng hoá (trừ cơ sở hạ tầng chung) với giá có lợi cho doanh nghiệp hơn bình thường; 
  • Nhà nước thanh toán tiền cho một đơn vị tài trợ hoặc yêu cầu các đơn vị ngoài Nhà nước thực hiện một trong các hoạt động nói trên theo cách như Nhà nước làm (mà bình thường không đơn vị tư nhân nào, với các tính toán về lợi ích thương mại thông thường, lại làm như vậy).

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *