Tổng hợp

Trung tâm lợi nhuận là gì?

Mục lục

Trung tâm lợi nhuận là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu trung tâm lợi nhuận (profit center) là gì?

Trung tâm lợi nhuận là gì?

Bạn đang xem: Trung tâm lợi nhuận là gì?

Trung tâm lợi nhuận hay đơn vị hạch toán lợi nhuận (profit center) là các đơn vị, bộ phận trong một công ty lớn có trách nhiệm tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa doanh thu trong phạm vi kinh doanh của mình.

Trung tâm lợi nhuận hay đơn vị hạch toán lợi nhuận (profit center) là các đơn vị, bộ phận trong một công ty lớn có trách nhiệm tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa doanh thu trong phạm vi kinh doanh của mình.

Việc tổ chức thành các đơn vị hạch toán lợi nhuận cho phép giám đốc công ty kiểm soát chặt chẽ hiệu quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc thông qua việc quy định các chi tiêu phản ánh hiệu quả và tỷ suất lợi nhuận của từng đơn vị.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một người quản lý trung tâm lợi nhuận chịu trách nhiệm hạch toán cả doanh thu và chi phí, và do đó cả lợi nhuận.

Điều này có nghĩa là người quản lý chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy các hoạt động tạo doanh thu bán hàng dẫn đến dòng tiền và đồng thời kiểm soát các hoạt động tạo ra chi phí. Từ đó làm cho việc quản lý trung tâm lợi nhuận khó khăn hơn so với quản lý trung tâm chi phí.

Quản lý trung tâm lợi nhuận tương đương với hoạt động kinh doanh độc lập vì đơn vị kinh doanh hoặc trung tâm lợi nhuận được coi là một thực thể riêng biệt.

Các tổ chức kinh doanh có thể được tổ chức theo các trung tâm lợi nhuận, nơi doanh thu và chi phí của trung tâm lợi nhuận được tách riêng với công ty chính để xác định lợi nhuận của họ. Thông thường, các trung tâm lợi nhuận khác nhau được phân tách cho mục đích kế toán để quản lý có thể theo dõi lợi nhuận của mỗi trung tâm và so sánh hiệu quả và lợi nhuận tương đối của chúng. 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *