Chương trước Chương sau

Cố Sự

Chương 132: 132: Sở Tích Nguyệt – Thập Đại Thần Hỏa


Thời kỳ thượng cổ, Hồng Môn Hỗn Độn Chi Hỏa là Thủy Tổ của vạn hỏa là vũ trụ vạn vật chủ sinh, chủ diệt chi hỏa, hồng mông bắt đầu khai mở Hỗn Độn dưỡng dục ra Thập Đại Thế Giới Hỗn Nguyên Chi Hỏa diễn hóa ra chư thiên, chính là khởi nguyên của thiên địa, đây cũng là Thập Đại Thần Hỏa mạnh nhất trong thiên hạ.

Thập Đại Thần Hỏa gồm có:
Xếp thứ 10: U Minh Quỷ Hỏa.

U Minh Quỷ Hỏa lại xưng Linh Hồn Chi Hỏa tên đúng như ý nghĩa là ngọn lửa chuyên môn đi thiêu đốt linh hồn.

Đối với linh hồn ngọn lửa này xem như là trí mạng, nó là trời sinh quỷ vật bản mệnh chi hỏa, lấy Cửu Minh Hoàng Trì Khí để làm nguồn sinh ra hỏa diễm, một số truyền thuyết lại kể rằng nó là sinh ra từ tro cốt của tử thi dưới cõi U Minh tối tăm tự sinh, tự diệt.

Vì theo truyền thuyết của Tây Phương Giáo thì quỷ hỏa đều thích trêu đùa các loại ác quỷ hoặc được các u linh sử dụng ý đồ dụ dỗ các tu sĩ ngộ nhập vào cõi U Minh.

Xếp thứ 9 : Niết Bàn Chi Hỏa.

Niết Bàn Chi Hỏa lại xưng Sinh Mệnh Chi Hỏa chính là bản mệnh chi hỏa của Thần Thú Phượng Hoàng nhất tộc.

Ngọn lửa này hầu như không mang sức mạnh công kích mà nó chỉ mang sức mạnh để tái sinh, khi Phượng Hoàng gặp phải những vết thương chí mạng không thể kháng cự hoặc khi nó sắp chết già, lại giấy lên Niết Bàn Chi Hỏa trong ngọn lửa Niết Bàn thân thể thực tại của Phụng Điểu sẽ bị đốt cháy hoàn toàn, nhưng lại một lần nữa niết bàn sống lại sinh ra đời thứ hai.

Phượng Hoàng mỗi lần niết bàn trùng sinh, thực lực sẽ cường đại thêm một phần, thế nên mới nói Phượng Hoàng bất tử bất diệt Dục Hỏa Trùng Sinh.

Xếp thứ 8: Hồng Liên Nghiệp Hỏa.


Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn được xưng tụng là Bát Hàn Địa Ngục Đệ Thất phạm danh Bát Đạt Ma hay còn gọi là Hồng Liên màu sắc tựa như hoa Hồng Liên.

Người xưa cho rằng trong địa ngục tầng thứ 7, những người bị thiêu đốt bởi Nghiệp Hỏa vì nhân sinh trước đó từng gây ra rất nhiều tội ác, sau khi chết liền bị Nghiệp Hỏa giấy lên tra tấn đến hồn bay phách tán.

Tương truyền Hồng Liên Nghiệp Hỏa được diễn sinh ra từ Địa Ngục Bản Nguyên vô hình vật chất, lấy tội nghiệp, nghiệp lực để làm sức mạnh một khi dính lên liền không có cách nào dập tắt, chỉ có thể chịu đựng đau khổ cho đến khi đem tội nghiệt hoàn toàn thiêu đốt hết thảy đến khi chết mới ngừng lại.

Nhưng nếu như trải qua Nghiệp Hỏa thiêu đốt thì bất luận là trong quá khứ từng tạo ra bao nhiêu tội nghiệt đều có thể xóa bỏ, chẳng những thế thực lực sẽ trở nên cường đại gấp nhiều lần.

Xếp thứ 7: Cửu Thiên Huyền Hỏa.

Tương truyền trong A Tỳ Địa Ngục có đản sinh vô thượng Minh Hỏa, ở trong cực hạn tử vong đản sinh ra sinh mệnh chi hỏa ngọn lửa này có thể hóa giải hết thảy thương thế, hết thảy kịch độc.

Truyền thuyết kể rằng thời khắc mà Cửu Thiên Huyền Hỏa sinh ra những ngọn Thiên Hỏa còn lại trong 17 tầng Địa Ngục Thâm Uyên đều hết thảy tan biến hết, hóa thành từng đạo năng lượng cung cấp cho Cửu Thiên Huyền Hỏa càng thêm cháy rực.

Xếp thứ 6: Tử Vi Thiên Hỏa.

Tử Vi Thiên Hỏa chính là Tinh Thần Bản Nguyên Chi Hỏa đây vốn là từ Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang , Thất Tinh, Tinh Quan tụ tập tạo thành mà ngưng tụ thất tinh chi lực, hình thành Tử Vi Thiên Hỏa có được lực lượng hủy diệt sát phạt đại kiếp, tại trên tinh không giao chiến lục sát thương sẽ tăng lên rất nhiều.

Xếp thứ 5: Thái Âm Chân Hỏa.

Thái Âm Chân Hỏa được xưng Cực Âm Chi Nguyên là Quy Tắc Chi Hỏa.


Thái Âm Chân Hỏa phóng xuát ra bạch quang nhàn nhạt, chí âm chí nhu, tuy là hỏa diễm nhưng lại dị thường giá rét, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để đông kết thiên địa.

Ngọn lửa này càng là đặc biệt nhắm vào nguyên thần, linh hồn cùng hư vô tinh thần thể, uy lực bá đạo vô cùng vô tận.

Tương truyền rằng người nắm giữ Thái Âm Chi Hỏa trước đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ của Yêu Giới nhờ Thái Âm Chân Hỏa mà không một ai có thể đến gần Yêu Giới suốt mấy cái kỷ nguyên.

Xếp thứ 4: Lục Đinh Thần Hỏa.

Lục Đinh Thần Hỏa chính là Kỳ Môn Độn Giáp Chi Hỏa, chín là ngọn lửa nằm trong Lò Bát Quái của Đan Đế Chí Tôn Cổ Thanh Hà.

Đàn Đế Chí Tôn Cổ Thanh Hà lấy hàng ngàn loại hỏa diễm dung hợp luyện hóa Kỳ Môn Đôn Giáp Chi Đạo mà diễn sinh ra ngọn Thần Hỏa này.

Như vậy thì Lục Đinh Thần Hỏa có bao nhiêu lợi hại, ở thời kỳ Thượng Cổ chỉ có vẻn vẹn một khối gạch bị ngọn lửa này của Đan Đế Cổ Thanh Hà dính vào liền khiến cho một ngọn Sơn Phong ở gần đó bị thiêu đốt 500 năm cũng chưa tắt, uy lực của nó tuyệt đốt bá đạo vô song , chưa kể như thế ngọn lửa này có thể tịnh hóa hết thảy độc tố, loại bỏ hết thảy tất cả tạp chất trong Linh Dược, Thần Dược là ngọn lửa dành cho Đan Đạo cao thủ vô cùng thích hợp.

Xếp thứ 3: Thái Dương Chân Hỏa.

Thái Dương Chân Hỏa có đặc điểm nội ám ngoại minh, tách ra kim quang mãnh liệt là ngọn lửa có đặc tính Chí Dương Chí Cương chính là căn nguyên của bản mệnh chi hỏa của tiên thiên Thần Thú Đại Nhật Kim Ô chính là Cực Đạo Chi Hỏa Vạn Hỏa Chi Vương Thái Dương Chân Hỏa, vẻn vẻn chỉ cần một tia lửa nhỏ liền có thể thiêu hủy cả một giới vực.

Tương Truyền thời kỳ thượng cổ, bản thể của hai vị cường giả tuyệt đỉnh Đông Hoàng Thái Nhất và Yêu Hoàng Đế Tuấn chính là được tạo thành từ ngọn lửa này, cũng có lời kể khác cho rằng do Thập Đại Kim Ô nắm giữ, được xưng là Chúng Hỏa Chi Tổ vạn hỏa bản nguyên từ Địa, Hỏa, Thủy, Phong tứ đại Nguyên Linh dung hợp Thái Âm Chi Lực mà biến thành.


Năm xưa khi Vu Yêu đại chiến mới bắt đầu, Đế Tuấn cưới Nguyệt Thần Hi Hòa làm vợ, Đế Tuấn có thể chất Đại Nhật Kim Diễm cùng Hi Hòa Thái Âm thể chất giao thoa, đã sinh ra được mười đứa con có thể chất Thái Dương Chân Hỏa bởi vì Thập Đại Kim Ô không có thể chất Kim Diễm giống như Đế Tuấn cho nên sau khi bị Hậu Nghệ bắn chết liền không thể phục sinh.

Xếp thứ 2: Nam Minh Ly Hỏa.

Nam Minh Ly Hỏa là Tiên Thiên Bát Quái Li Vị Chi Hỏa chính là bản mệnh Thần Hỏa của Thần Thú Chu Tước, ngọn lửa này có uy lực vô tận, đặc biệt là đối với âm thần quỷ tộc thì càng là mang đến tổn thương gấp bội, tương truyền là bản nguyên của đại địa cực nam Thủ Hộ Thần Thú Chu Tước là đòn công kích lợi hại nhất của Chu Tước, mà lại ngọn lửa này bởi vì bị thiêu đốt đến cực hạn cho nên hiện lên một ngọn lửa màu trắng không gì không thể thiêu cháy.

Tương truyền năm xưa Đạt Ma Tổ Sư trước khi vượt sông đã lấy Tây Phương Chân Kim có thêm Phương Nam Ly Hỏa Chi Tinh dung luyện mà thành Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, chẳng những diệu dụng vô tận còn chuyên phá tan hết thẩy Tà Ma Dị Bảo.

( Chu Tước này ở Tu Di Sơn khác với Chu Tước nằm trong Thái Cổ Thập Hung của Lục Giới nha…).

Xếp thứ 1: Tam Muội Chân Hỏa.

Tâm Muội Chân Hỏa hay còn có tên khác là Tam Muội Thần Hỏa, được xưng tụng là Tiên Nhân Vô Thượng Thần Hỏa trong truyền thuyết của giới Tu Chân chúng ta.

Ngọn lửa này uy mãnh tuyệt luân có thể thông qua Mộc Trung Hỏa.

Thạch Trung Hỏa, Không Trung Hỏa ba loại hỏa diễm hợp thành Tam Muội Chân Hỏa ở cấp độ thấp nhất sau đó từ từ tu luyện mà trở nên cường đại hơn gấp trăm lần.

Thời kỳ thượng cổ có một vị đại năng gọi là Khương Tử Nha có một lần sử dụng Tam Muội Chân Hỏa, ngọn lửa này không phải Phàm Hỏa từ mắt mũi trong miệng phun ra, chính là tinh khí thần luyện tam muội, dưỡng tự ly tinh cùng Phàm Hỏa nếu ở chung một chỗ liền đốt Phàm Hỏa tịch diệt không còn.

Thập Đại Thần Hỏa của Tu Di Sơn cùng với Lục Giới vô cùng cường đại, ở thời kỳ thái cổ đã không biết bao nhiêu cường giả chỉ vì tranh đoạt một loại Thân Hỏa trong đó mà nằm xuống.

Năm xưa những người nắm giữ được Thập Đại Thần Hỏa đều là cường giả tuyệt thế đứng đầu một tộc, thậm chí còn là siêu thoát khỏi đại đạo, ngao du trong thiên địa như chốn không người, có thể đi đến bất cứ nời nào, có thể tạo ra bất cứ sinh linh nào bản thân muốn.


Thế nên mới nói Sở Tích Nguyệt một lần kể ra Thập Đại Thần Hỏa sẽ kích động đám người ngồi ở bên trong khách sạn như thế nào, nàng đang đứng trước mặt bọn họ đang nắm giữ một loại Thần Hỏa đứng đầu thiên địa, tuy chỉ nằm thứ 8 trong 10 loại Thần Hỏa nhưng sức mạnh của nó đã không thể đong đếm.

“Cao huynh, bây giờ đã cảm thấy hứng thú với Hồng Liên Nghiệp Hỏa của ta hay chưa?” Sở Tích Nguyệt nâng lên ly rượu mời Cao Xuyên Tuyệt.

Cao Phàm lúc này cũng xuất hiện sau lưng Cao Xuyên Tuyệt, giọng nói lạnh lùng nhìn Sở Tích Nguyệt, nói.

“Điện Chủ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa rất lợi hại, chúng ta có nên……..”
“Cao Phàm à, Cao Phàm, ta đã nói hôm nay đến đây để kết giao bằng hữu với Sở cô nương làm sao có thể ra tay.

Mà đã là bằng hữu ta càng không có lý do ra tay, ngươi hiểu hay không?” Cao Xuyên Tuyệt giọng nói vẫn rât bình thản nâng lên ly rượu kính Sở Tích Nguyệt một ly.

Hắn khi nghe Sở Tích Nguyệt kể về Thập Đại Thần Hỏa cũng rất kinh ngạc, không ngờ trên thế gian này lại còn có những ngọn Thần Hỏa kinh thiên động địa như vậy, trước đây hắn chỉ từng nghe sư phụ nói qua về U Minh Quỷ Hỏa, nhưng không ngờ U Minh Quỷ Hỏa chỉ có thể xếp cuối cùng.

“Vâng Điện Chủ, nếu Điện Chủ đã nói như vậy thuộc hạ nào dám ra tay cướp đoạt Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Sở cô nương” Cao Phàm ngồi xuống, ánh mắt trở lại như bình thường, tự tiện lấy cốc rót rượu.

Sở Tích Nguyệt liếc nhìn sang tất cả những người còn lại bên trong khách sạn, nói.

“Còn các ngươi, nếu muốn cướp, liền lên Cửu Thiên đánh với ta một trận”.

Sở Tích Nguyệt nâng lên ly rượu uống cạn, sau đó quay người nhẹ nhàng nhảy một cái đã biến mất khỏi khách sạn.

.

Chương trước Chương sau