Nhật Kí Nữ Pháp Y: Mật Mã Kỳ Án

Tác giả: Lưu Chân
Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Trinh Thám
Nguồn: sưu tầm
Trạng thái: Full
Tác giả: Lưu Chân

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Giới thiệu:

Pháp y là một công việc vừa bí ẩn lại đặc thù, họ thường xuyên tiếp xúc với người chết, lắng nghe “thanh âm”, vì người chết “nói chuyện”, minh oan thay cho những người đó.

Mỗi một vụ án đều sẽ kích thích tâm lý đến cùng cực, khiến người run sợ đến dựng tóc gáy. Khi nhân tính ở cả hai bên cán cân, mà mỗi một bên còn có chính nghĩa và tội ác đang đè nặng lẫn nhau, giành phần hơn, một nữ pháp y xuất hiện, cầm lấy cán cân đó.

Danh Sách Chương