Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Tác giả: Yoo Ryeo Han
Nguồn: sưu tầm
Trạng thái: Đang ra
Tên khác: Trash of the Counts Family
Tác giả: Yoo Ryeo Han

Tóm tắt:
Khi mở mắt ra, là thế giới trong 1 cuốn tiểu thuyết

Sự ra đời của anh hùng

Và lại còn trong cơ thể của tên vô lại nổi tiếng của gia đình Bá Tước.

Cơ mà, cứ thế trở thành một tên vô lại thì đâu có được?

Danh Sách Chương