Tổng hợp

Tương đương với tính xác định là gì?

Mục lục

Tương đương với tính xác định là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tương đương với tính xác định (certainty equivalence) là gì?

Tương đương với tính xác định là gì?

Bạn đang xem: Tương đương với tính xác định là gì?

Tương đương với tính xác định (certainty equivalence) Trong điều kiện tồn tại sự rủi ro hay tính bất định, các biến số đều có ít nhất hai đặc trưng: giá trị bình quân (hay trung bình) và chỉ tiêu phản ánh rủi ro hay tính bất định làm cho giá trị quan sát phân tán xung quanh giá trị bình quân này (ví dụ độ lệch tiêu chuẩn).

Tương đương với tính xác định (certainty equivalence) Trong điều kiện tồn tại sự rủi ro hay tính bất định, các biến số đều có ít nhất hai đặc trưng: giá trị bình quân (hay trung bình) và chỉ tiêu phản ánh rủi ro hay tính bất định làm cho giá trị quan sát phân tán xung quanh giá trị bình quân này (ví dụ độ lệch tiêu chuẩn). Phương pháp tương đương với tính xác định bao gồm việc phát hiện ra một giá trị của biến số sao cho các cá nhân “bàng quang” giữa giá trị chắc chắn đạt được và “đánh cuộc” với biến số có giá trị bình quân cao hơn, nhưng có độ lệch tiêu chuẩn lớn hơn 0. Nói một cách tổng quát, phương pháp này cho phép rút gọn mô hình có yếu tố ngẫu nhiên thành mô hình “ tương đương với tính xác định”, có thể xử lý dễ dàng hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các khoản đầu tư phải trả một khoản phần bù rủi ro để bù đắp cho nhà đầu tư vì khả năng họ không thể lấy lại tiền của họ. Nếu một nhà đầu tư có một sự lựa chọn giữa một trái phiếu chính phủ Mỹ trả lãi 3% và một trái phiếu doanh nghiệp trả lãi 8%, và anh ta chọn trái phiếu chính phủ, lợi ích thu lại được là tương đương với tính xác định. Công ty sẽ cần phải cung cấp cho nhà đầu tư đặc biệt này một lợi nhuận tiềm năng hơn 8% trên trái phiếu của mình để thuyết phục anh ta mua. Một công ty tìm kiếm nhà đầu tư có thể sử dụng tương đương có tính xác định làm cơ sở để xác định số tiền cần phải trả để thuyết phục các nhà đầu tư xem xét lựa chọn rủi ro hơn. Tương đương có tính xác định khác nhau bởi vì mỗi nhà đầu tư có một khả năng chịu rủi ro duy nhất.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *