Tổng hợp

Tỷ lệ tập trung hóa là gì? Ví dụ về tỷ lệ tập trung hóa

Mục lục

Tỷ lệ tập trung hóa là gì? Ví dụ về tỷ lệ tập trung hóa

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tỷ lệ tập trung hóa (concentration ratio) là gì? Ví dụ về tỷ lệ tập trung hóa.

Tỷ lệ tập trung hóa là gì? Ví dụ về tỷ lệ tập trung hóa

Bạn đang xem: Tỷ lệ tập trung hóa là gì? Ví dụ về tỷ lệ tập trung hóa

Tỷ lệ tập trung hóa (concentration ratio) là chỉ tiêu thống kê phản ánh tỷ trọng trong tổng sản lượng của một vài công ty lớn trong một ngành.

Tỷ lệ tập trung hóa là gì?

Tỷ lệ tập trung hóa (concentration ratio) là chỉ tiêu thống kê phản ánh tỷ trọng trong tổng sản lượng của một vài công ty lớn trong một ngành. Nó phản ánh mức độ tập trung hóa người bán trên thị trường và vì vậy có thể dùng làm biến đại diện cho cơ cấu thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ về tỷ lệ tập trung hóa

Tỷ lệ tập trung hóa được tính bằng tổng tỷ lệ phần trăm thị phần được nắm giữ bởi số lượng doanh nghiệp được chỉ định lớn nhất trong ngành. Tỷ lệ tập trung hóa dao động từ 0% đến 100%, và tỷ lệ tập trung hóa của ngành cho thấy mức độ cạnh tranh trong ngành. Tỷ lệ tập trung hóa dao động từ 0% đến 50% có thể chỉ ra rằng ngành này cạnh tranh hoàn hảo và được coi là tập trung thấp.

Một nguyên tắc chung là thi trường độc quyền tập đoàn sẽ tồn tại khi năm công ty hàng đầu trên thị trường chiếm hơn 60% tổng doanh thu của thị trường. Nếu tỷ lệ tập trung hóa của một công ty bằng 100%, điều này cho thấy ngành công nghiệp là độc quyền.

Giả sử rằng ABC Inc., XYZ Corp., GHI Inc. và JKL Corp. là bốn công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp công nghệ sinh học và một nhà kinh tế học đang tính toán mức độ cạnh tranh. Trong năm tài chính gần đây nhất, ABC Inc., XYZ Corp., GHI Inc. và JKL Corp. có thị phần lần lượt là 10%, 15%, 26% và 33%. Do đó, tỷ lệ tập trung 4 công ty công nghệ sinh học là 84%. Tỷ lệ chỉ ra rằng ngành công nghiệp công nghệ sinh học là một ngành độc quyền tập đoàn.

Điều tương tự có thể được tính toán cho nhiều hơn hoặc ít hơn bốn trong số các công ty hàng đầu trong ngành. Tỷ lệ tập trung hóa chỉ cho thấy khả năng cạnh tranh của một ngành công nghiệp và liệu một ngành công nghiệp có theo một cấu trúc thị trường độc quyền hay không.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *