Tổng hợp

Tỷ lệ trả cổ tức là gì?

Mục lục

Tỷ lệ trả cổ tức là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tỷ lệ trả cổ tức (dividend payout ratio) là gì?

Tỷ lệ trả cổ tức là gì?

Bạn đang xem: Tỷ lệ trả cổ tức là gì?

Tỷ lệ trả cổ tức (dividend payout ratio) là tỷ trọng của tổng lợi nhuận được phân phối dưới dạng cổ tức, phần còn lại được gọi là lợi nhuận giữ lại.

Tỷ lệ trả cổ tức (dividend payout ratio) là tỷ trọng của tổng lợi nhuận được phân phối dưới dạng cổ tức, phần còn lại được gọi là lợi nhuận giữ lại.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Công thức tính tỷ lệ trả cổ tức:

Tỷ lệ chi trả cổ tức là số cổ tức được trả cho các cổ đông trên tổng số tiền thu nhập ròng của một công ty. Số tiền không được trả cổ tức cho cổ đông do công ty nắm giữ để đầu tư tăng trưởng. Số tiền được giữ bởi công ty được gọi là thu nhập được giữ lại.

Thu nhập ròng thể hiện trong công thức có thể được tìm thấy trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Công thức này được một số người sử dụng khi xem xét liệu nên đầu tư vào một công ty sinh lợi mà trả cổ tức mỗi kỳ so với một công ty có lợi nhuận nhưng lại có tiềm năng tăng trưởng cao hay không. Nói cách khác, công thức này sẽ xem xét thu nhập ổn định so với việc tái đầu tư cho thu nhập tiềm năng trong tương lai, giả sử rằng công ty có thu nhập ròng hàng năm.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *