Tổng hợp

Tỷ lệ tư bản/lao động là gì?

Mục lục

Tỷ lệ tư bản/lao động là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Tỷ lệ tư bản/lao động (capital/labour ratio) là gì?

Tỷ lệ tư bản/lao động là gì?

Bạn đang xem: Tỷ lệ tư bản/lao động là gì?

Tỷ lệ tư bản/lao động (capital/labour ratio) là tỷ lệ kết hợp của lao động và tư bản trong quá trình sản xuất.

Tỷ lệ tư bản/lao động (capital/labour ratio) là tỷ lệ kết hợp của lao động và tư bản trong quá trình sản xuất. Khi tính tỷ lệ này, người ta sử dụng chi tiêu thời kỳ, tức số lượng trong mỗi đơn vị thời gian.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nếu chi phí lao động cao, các công ty sẽ tìm cách thay thế vốn (hay rộng hơn là tư bản) cho lao động. Ví dụ, ở châu Âu, người phục vụ được trang bị thiết bị di động để gửi đơn hàng trực tiếp đến nhà bếp. Đây là cách sử dụng lao động hiệu quả hơn và vì thế số lượng lao động yêu cầu sẽ ít hơn. Ở những nước có chi phí lao động thấp hơn, có thể không cần thiết hoặc không khuyến khích đầu tư vào thiết bị order trên thiết bị di động, do đó, họ sẽ có tỷ lệ vốn trên lao động thấp hơn.

Trong ngắn hạn, việc chuyển đổi lao động dễ dàng hơn so với vốn cổ phần. Trong thời kỳ suy thoái, tỷ lệ tư bản/lao động có xu hướng cao hơn khi các công ty có xu hướng cách giảm nhân viên.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *