Tổng hợp

Việc làm cố định là gì?

Mục lục

Việc làm cố định là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Việc làm cố định (lump of labour) là gì?

Việc làm cố định là gì?

Bạn đang xem: Việc làm cố định là gì?

Việc làm cố định (lump of labour) là quan điểm cho rằng chỉ có một lượng việc làm nhất định trong nền kinh tế, do vậy nếu cần ít người hơn để sản xuất ra một mức sản lượng nhận định, thất nghiệp sẽ tăng.

Việc làm cố định (lump of labour) là quan điểm cho rằng chỉ có một lượng việc làm nhất định trong nền kinh tế, do vậy nếu cần ít người hơn để sản xuất ra một mức sản lượng nhận định, thất nghiệp sẽ tăng. Từ quan điểm đó có thể suy ra rằng những thay đổi về công nghệ theo hướng thay thế lao động phải làm tăng thất nghiệp. Lý thuyết này được coi là ngụy biện vì những lý do sau:

Nó giả định không đúng rằng nền kinh tế đã sản xuất đủ những sản phẩm mà xã hội mong muốn, do đó lao động bị thay thế ở một lĩnh vực nào đó không thể sử dụng ở một lĩnh vực khác của nền kinh tế để sản xuất thêm hàng hóa và dịch vụ;
Tiến bộ về công nghệ tự nó làm nảy sinh nhu cầu về lao động – nó dẫn tới năng suất cao hơn, tiền lương cao hơn và cả sản phẩm mới, do đó làm tăng sức mua trong nền kinh tế và có tác dụng làm tăng sản lượng và công ăn việc làm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong kinh tế, sai lầm về việc làm cố định là ý tưởng rằng có một số lượng công việc cố định – một lượng lao động – được thực hiện trong một nền kinh tế có thể được phân phối để tạo ra nhiều việc hơn hoặc ít hơn. Nó được coi là một sai lầm vào năm 1891 bởi nhà kinh tế David Frederick Schloss, người cho rằng số lượng công việc không cố định. 

Thuật ngữ này bắt nguồn từ việc bác bỏ ý tưởng rằng việc giảm số giờ nhân viên được phép lao động trong ngày làm việc sẽ dẫn đến giảm tỷ lệ thất nghiệp. Thuật ngữ này cũng thường được sử dụng để mô tả niềm tin rằng tăng năng suất lao động, nhập cư, hoặc tự động hóa gây ra sự gia tăng thất nghiệp. Trong khi một số người tranh luận rằng người nhập cư thay thế công nhân của một nước, những người khác tin rằng đây là một sai lầm bằng cách tranh luận rằng số lượng công việc trong nền kinh tế không cố định và nhập cư làm tăng kích thước của nền kinh tế, do đó tạo ra nhiều việc làm hơn. 

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *