Tổng hợp

Việc làm phụ động là gì?

Mục lục

Việc làm phụ động là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Việc làm phụ động (casual employment) là gì?

Việc làm phụ động là gì?

Bạn đang xem: Việc làm phụ động là gì?

Việc làm phụ động (casual employment) là tình hình trong đó người lao động được tuyển tạm thời để làm một số việc, không có hợp đồng, không có việc làm liên tục.

Việc làm phụ động (casual employment) là tình hình trong đó người lao động được tuyển tạm thời để làm một số việc, không có hợp đồng, không có việc làm liên tục. Tình hình này chỉ là trường hợp ngoại lệ ở các nước tiên tiến, nhưng lại thường xảy ra ở các nước đang phát triển. Những người rơi vào tình trạng này là bộ phận chủ yếu cấu thành khu vực phi chính thức ở các nước đang phát triển.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một nhân viên phụ động không có một cam kết chắc chắn trước từ một người sử dụng lao động về việc họ sẽ làm việc bao lâu, hoặc những ngày (hoặc giờ) họ sẽ làm việc. Một nhân viên phụ động cũng không cam kết làm tất cả công việc mà một người sử dụng lao động có thể cung cấp.

Một nhân viên phụ động:

  • Không có giờ làm việc được bảo đảm
  • Thường hoạt động không thường xuyên
  • Không được nghỉ ốm hoặc nghỉ phép hàng năm
  • Có thể chấm dứt việc làm mà không cần thông báo, trừ khi bị yêu cầu trong thỏa thuận hoặc hợp đồng làm việc ban đầu.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *