Tổng hợp

Viện trợ kinh tế là gì?

Mục lục

Viện trợ kinh tế là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Viện trợ kinh tế (economic aid) là gì?

Viện trợ kinh tế là gì?

Bạn đang xem: Viện trợ kinh tế là gì?

Viện trợ kinh tế (economic aid) là trợ giúp dưới hình thức tài chính hoặc hiện vật, chủ yếu cho các nước đang phát triển với tư cách công cụ để tăng cường nền kinh tế của họ.

Viện trợ kinh tế (economic aid) là trợ giúp dưới hình thức tài chính hoặc hiện vật, chủ yếu cho các nước đang phát triển với tư cách công cụ để tăng cường nền kinh tế của họ. Viện trợ kinh tế được thực hiện trên cơ sở song phương giữa các chính phủ và các tổ chức tư nhân (ví dụ các ngân hàng thương mại) hoặc đa phương thông qua Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế khác, ví dụ quỹ phát triển hải ngoại của Cộng đồng Châu Âu. Sự trợ giúp đó làm tăng nguồn thu ngoại  tệ và tiết kiệm trong nước của nước viện trợ, cũng như cung cấp kỹ thuật, chuyên môn và kỹ năng quản lý mà trong nước không có.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Viện trợ kinh tế là việc cung cấp ngoại hối và các hình thức hỗ trợ khác (ví dụ: các kỹ thuật viên và nhà khoa học có tay nghề, máy móc và thiết bị) cho các nước đang phát triển để thúc đẩy các chương trình phát triển kinh tế của họ. Sự hỗ trợ như vậy “tăng cường” tiết kiệm trong nước của các nước nhận cũng như cung cấp các kỹ thuật, chuyên môn và tài nguyên quản lý mà không thể đạt được tại địa phương. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), với các điều khoản ưu đãi cao, là hình thức chuyển vốn chủ yếu cho các quốc gia ngheo nhất. Viện trợ chính thức được mở rộng bởi các nước thành viên của Uỷ ban hỗ trợ phát triển (DAC) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), trên cả song phương (quốc gia này sang nước khác) và đa phương thông qua DAC, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Phát triển Châu Âu của EU và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *