Tổng hợp

Vốn nhân lực là gì?

Mục lục

Vốn nhân lực là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Vốn nhân lực hay tư bản con người (human capital) là gì?

Vốn nhân lực là gì?

Bạn đang xem: Vốn nhân lực là gì?

Vốn nhân lực hay tư bản con người (human capital) là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ hiểu biết của con người về phương thức tiến hành các hoạt động sản xuất.

Vốn nhân lực hay tư bản con người (human capital) là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ hiểu biết của con người về phương thức tiến hành các hoạt động sản xuất. Nền tảng kiến thức của một quốc gia được tăng cường nhờ công tác nghiên cứu (cơ bản và ứng dụng) và truyền bá kiến thức thông qua hệ thống giáo dục và đào tạo nghề. Việc đầu tư vào vốn nhân lực tạo ra nhiều sản phẩm mới và cải tiến, nhiều quy trình công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Vốn nhân lực cũng có ý nghĩa quan trọng như vốn vật chất trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chẳng hạn, việc đầu tư vào con người như nâng cao trình độ giáo dục, chăm sóc y tế. đã đem lại những mối lợi cả cho khu vực tư nhân và công cộng. Chẳng hạn, số năm đến trường có mối liên hệ tương quan chặt chẽ với mức tăng thu nhập. Những công trình nghiên cứu trên lĩnh vực vốn nhân lực đã chỉ ra rằng các khoản đầu tư vào y tế, giáo dục, nhà ở, v.v….đem lại nhiều lợi ích xã hội to lớn. Thông qua việc vận dụng những kiến thức đã biết và thực hiện các khoản đầu tư cần thiết , chúng ta có thể làm tăng năng suất và cắt giảm một số chi phí xã hội.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Có một mối quan hệ mạnh mẽ giữa vốn nhân lực và tăng trưởng kinh tế. Bởi vì con người có một tập hợp đa dạng các kỹ năng và kiến ​​thức, vốn nhân lực chắc chắn có thể thúc đẩy mạnh mẽ cho nền kinh tế. Mối quan hệ này có thể được đo lường bằng cách đầu tư bao nhiêu vào giáo dục con người. Một số chính phủ thừa nhận rằng mối quan hệ này giữa vốn nhân lực và nền kinh tế tồn tại, và do đó cung cấp giáo dục đại học với rất ít hoặc không có chi phí. Những người tham gia vào lực lượng lao động có trình độ học vấn cao hơn thường sẽ có mức lương lớn hơn, có nghĩa là họ sẽ có thể chi tiêu nhiều hơn.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *