Tổng hợp

Vùng kém phát triển là gì?

Mục lục

Vùng kém phát triển là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Vùng kém phát triển (depressed area) là gì?

Vùng kém phát triển là gì?

Bạn đang xem: Vùng kém phát triển là gì?

Vùng kém phát triển (depressed area) là một vùng của nền kinh tế được đặc trưng bởi tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và mức thu nhập đầu người thấp hơn đáng kể so với mức bình quân toàn quốc.

Vùng kém phát triển (depressed area) là một vùng của nền kinh tế được đặc trưng bởi tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và mức thu nhập đầu người thấp hơn đáng kể so với mức bình quân toàn quốc.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Vùng kém phát triển là khu vực của một quốc gia phải chịu đựng sự bị suy giảm công nghiệp, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn đáng kể và mức thu nhập trên đầu người thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước. Tình trạng này có thể được giải quyết bằng chính sách khu vực nhằm khuyến khích các doanh nghiệp và ngành công nghiệp mới định vị trong khu vực bằng cách cung cấp cho họ các hỗ trợ tài chính và hỗ trợ khác.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *