Tổng hợp

Ý thức công ty là gì?

Mục lục

Ý thức công ty là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Ý thức công ty (corporate conscience) là gì?

Ý thức công ty là gì?

Bạn đang xem: Ý thức công ty là gì?

Ý thức công ty (corporate conscience) là khái niệm dùng để chỉ sự thay đổi trong hành vi của nhà quản lý ở các công ty lớn theo hướng không chú ý tới “tinh thần định hướng theo cổ đông”, mà chú ý tới trách nhiệm đối với xã hội nói chung.

Ý thức công ty (corporate conscience) là khái niệm dùng để chỉ sự thay đổi trong hành vi của nhà quản lý ở các công ty lớn theo hướng không chú ý tới “tinh thần định hướng theo cổ đông”, mà chú ý tới trách nhiệm đối với xã hội nói chung. Một số nhà kinh tế cho rằng đây là hậu quả tất yếu của việc tách quyền sở hữu ra khỏi quyền quản lý.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ý thức công ty (CSR), còn được gọi là sự bền vững của công ty, kinh doanh bền vững, ý thức công ty, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệphoặc doanh nghiệp có trách nhiệm) là một loại hình tự doanh tư nhân quốc tế. Mặc dù đã có thể mô tả CSR như là một chính sách tổ chức nội bộ hay chiến lược đạo đức của công ty, nhưng với nhiều luật pháp quốc tế được phát triển và nhiều tổ chức khác nhau đã sử dụng quyền hạn của mình để đẩy nó vượt ra ngoài cá nhân hoặc thậm chí toàn ngành. Trong khi nó đã được coi là hình thức tự điều chỉnh của công ty trong một thập kỷ qua, nó đã thay đổi đáng kể từ các quyết định tự nguyện ở cấp độ của các tổ chức riêng lẻ sang các chương trình bắt buộc ở cấp khu vực, quốc gia và thậm chí xuyên quốc gia .

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *