Tổng hợp

Cơ chế tác động là gì?

Mục lục

Cơ chế tác động là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu cơ chế tác động (transmission mechanism) là gì?

Cơ chế tác động là gì?

Bạn đang xem: Cơ chế tác động là gì?

Cơ chế tác động (transmission mechanism) là mối quan hệ nhân quả giữa việc vận dụng một công cụ chính sách và sự thay đổi quy mô của các biến số kinh tế.

Cơ chế tác động là gì?

Cơ chế tác động (transmission mechanism) là mối quan hệ nhân quả giữa việc vận dụng một công cụ chính sách và sự thay đổi quy mô của các biến số kinh tế.

Chẳng hạn, việc chính phủ thay đổi chi tiêu làm thay đổi quy mô của tổng cầu, sản lượng, lạm phát và thất nghiệp; việc ngân hàng trung ương thay đổi cung ứng tiền tệ làm thay đổi lãi suất, đầu tư, tổng cầu, sản lượng, lạm phát và thất nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân)

Quy trình cơ bản của cơ chế tác động

Thay đổi lãi suất chính thức ⇒ Ảnh hưởng đến ngân hàng và lãi suất thị trường tiền tệ ⇒ Ảnh hưởng đến kỳ vọng ⇒ Ảnh hưởng đến giá tài sản ⇒ Ảnh hưởng đến quyết định tiết kiệm và đầu tư ⇒ Ngoài ra, tiêu dùng và đầu tư cũng bị ảnh hưởng bởi các biến động về giá tài sản thông qua các tác động và ảnh hưởng của giá trị đến tài sản thế chấp ⇒ Ảnh hưởng đến việc cung cấp tín dụng ⇒ Dẫn đến những thay đổi trong tổng cầu và giá cả ⇒ Ảnh hưởng đến việc cung cấp các khoản vay ngân hàng.

Bên cạnh kênh cho vay ngân hàng truyền thống, với chủ yếu tập trung vào số lượng các khoản vay được cung cấp còn có một kênh có rủi ro có thể tồn tại khi các ngân hàng khuyến khích chịu rủi ro liên quan đến việc cho vay bị ảnh hưởng.

Kênh gây rủi ro được cho là hoạt động chủ yếu thông qua hai cơ chế. Thứ nhất, lãi suất thấp làm tăng giá trị tài sản và tài sản thế chấp. Điều này, kết hợp với niềm tin rằng việc tăng giá trị tài sản là bền vững, dẫn cả khách hàng vay và ngân hàng chấp nhận rủi ro cao hơn.

Thứ hai, lãi suất thấp làm cho tài sản rủi ro hấp dẫn hơn, khi các đại lý tìm kiếm sản lượng cao hơn. Trong trường hợp của các ngân hàng, hai hiệu ứng này thường chuyển thành tiêu chuẩn tín dụng làm mềm, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng quá mức trong cung cấp vốn vay.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *